Denna sida handlar om mina gitarr- och basbyggen! Lite bilder från tillverkning och lite beskrivningar av olika projekt.
Aktuell information finns mer trolig på Facebooksidan:

Jag har detta som en deltidssysselsättning och hobby. Jag arbetar i huvudsak med handhållna maskiner och verktyg och gör varje moment manuellt.

Gitarrtillverkning bygger väldigt mycket på traditioner och är väl egentligen mer en filosofi än vetenskap, men jag vill ändå med namnet GuSciUm – Guitar Science Umeå, visa att jag anammar en del metodik och tankesätt som jag har med mig från min forskarkarriär. Att utnyttja och lära sig av tidigare arbeten som andra har gjort och att analysera och reflektera över kopplingen mellan materialval och komponeter och hur gitarren slutligen upplevs.

För mig är det viktigt att i huvudsak använda traditionella tillverkningsmetoder och konstruktioner, men med de träslag som finns tillgängliga i dag. Många av de klassiska träslagen kommer ju från utrotningshotad regnskog och kan inte längre användas.

Jag har hösten 2013 bolagiserat verksamheten och kan nu hjälpa dig att bygga en helt customanpassad elgitarr eller elbas helt efter dina specifikationer. Modell, design, val av träslag, val av mekanik och elektronik sker i dialog med dig.

Jag har nu också en god erfarenhet om hur man byter eller slipar band och justerar strängar och övrig set-up på en gitarr. Om du har några justeringsproblem med en gitarr det kan jag hjälpa till där också.

Med mina verktyg kan jag också hjälpa dig med övriga byggen som tex att tillverka högtalarkabinetter och förstärkarkabinetter eller andra mindre snickeriarbeten.

Om ni vill ha hjälp av mig så kontakta mig per mail . Priser diskuterar vi då.

/Torbjörn Tjärnhage

(If you think that the pages are displaying slowly, it may be because the server running on a Raspberry Pi III, please be patient)